magyar  |   română  |   english
« vissza / înapoi / Back

Hírek

Natura 2000 Ismeretterjesztő Konferencia és szakmai kirándulás

2011.október 13-14.-én két napos Natura 2000 rendezvényre került sor a Vinca Minor Egyesület, Csomád-Bálványos Gondnokság szervezésében. A program a Környezetvédelmi Alap által támogatott pályázat keretében valósult meg és a célcsoportját a Kovászna ill. Hargita megyei érdekelt felek képezték.
A rendezvénysorozat célja a Natura 2000 ökológiai hálózat fogalmának széleskörű ismertetése, a hazai és más tagállambeli(Magyarország) védett területek helyzetének bemutatása, a tapasztalatok-ötletek hatékony megbeszélése, a Csomád-Bálványos védett területet érintő kutatások részeredményeinek ismertetése és a környezeti nevelés fontosságára való figyelem felhívás volt.
A nagy érdeklődéssel kísért Natura 2000 Ismeretterjesztő Konferenciának Kovászna Megye Tanácsa adott helyet. A rendezvényt Tamás Sándor Megye Tanács elnök is megtisztelte jelenlétével és köszöntötte a résztvevőket, előadókat. A felméréseket végző csoport részéről Dr. Juhász Péter, a kutatási projekt vezetője mondott beszédet és köszöntötte a hallgatóságot. Para Zoltán, egyesületi elnök bevezető gondolatai után, röviden bemutatta a Csomád-Bálványos védett területet és a gondnokság tevékenységét, amelyet a Natura 2000 témakörben folytatott értekezések követtek. A külföldi és hazai szakemberek előadásai tömör tájékoztatást nyújtottak a biodiverzitás fogalmáról, a védett területek helyzetéről és a környezeti nevelés fontosságáról.
A délutáni órákban a Csomád-Bálványos védett területet érintő kutatások részeredményeinek bemutatására került sor. A szakértők ismertették a különböző felmérések során használt módszereket és az eddigi eredményeket. A nap folyamán a résztvevők összesen 16 előadó gondolatait hallgathatták meg.
A rendezvénysorozat második napján a résztvevők szakmai kirándulás során ismerkedhettek a Csomád-Bálványos védett terület természeti értékeivel. Az 5 órás túra állomásai a következők voltak: Büdös-barlang, Gyilkos barlang, Madártemető, Buffogó tőzegláp, Bálványos patak völgye, Gyógyvizek és az Apor-lányok feredője. Ezen látványosságok megtekintése mellett, a szakértők élénk eszmecserét folytattak a területen található növény- és állatfajokról, ill. élőhelyekről.
A közel 80 résztvevő a két megye környezetvédelmi intézményeinek, gondnokságainak, polgármesteri hivatalainak, civil szervezeteinek, egyetemeinek ill. a sajtó képviseletében jelent meg a kétnapos rendezvénysorozaton.
A Csomád-Bálványos Gondnokság ezúton mond köszönetet minden résztvevőnek, hogy jelenlétével megtisztelte a rendezvényt és megerősítette azt, hogy szükség van ilyen informális fórumokra, ahol sor kerülhet vélemény- ill. tapasztalatcserére. Továbbá köszönetet mond minden szakelőadónak, aki elfogadta a felkérést, jelenlétével emelte a rendezvény színvonalát és támogatta annak megrendezését. Külön köszönet illeti a felméréseket végző csoportot és a kutatási projekt vezetőit, akik munkájukkal, együttműködésükkel nagy segítséget nyújtottak a szervezésben és hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.

© Copyright: Vinca Minor, 2015. Design: Web design: laudo.ro