magyar  |   română  |   english

Despre noi

Prezentarea asociaţiei

Asociaţia Vinca Minor a luat fiinţă pe data de 13.10.2005 ca organizaţie neguvernamentală, non-profit, apolitical, caritativă, având scopul de a promova dezvoltarea durabilă la nivel regional, naţional şi internaţional, educaţia eco-civilă a populaţiei din regiune, prin crearea unui curent de opinie favorabil dezvoltării cunoştinţei ecologice, menit să schimbe comportamentul şi mentalitatea la nivel individual şi colectiv.


Asociaţia Vinca Minor promovează învăţământul, cercetările ştiinţifice şi standardele menite să îmbunătăţească calitatea mediului, sprijină şi popularizează ecoturismul şi păstrarea tradiţiilor în rândul copiilor şi a tinerilor. Asociaţia organizează activităţi ecologice şi de ecologizare, promovează si spirijină acţiunile care au scop protecţia florei, faunei şi a valorilor pădurilor, efectuează cercetări privind cultura ambientului şi reabilitarea peisajului.


De-a lungul activităţii sale, Asociaţia a organizat diferite competiţii, concursuri, programe de recreere, programe ecoturistice, tabere de studii şi poteci de studii cu obiectivul de a cunoaşte mediul înconjurător şi de a ajuta conştientizarea ecologică a populaţiei.


Asociaţia are o echipă de experţi specialişti locali şi din străinătate de 25 membri, totodată suntem în relaţie de parteneriat cu multe organizaţii civile şi universităţi din Ungaria şi din România.


În prezent se acordă atenţie deosebită ariei protejate Natura2000 Ciomad-Balvanyos (ROSCI0037- sit SCI de 6029 ha), al cărei custodie am obţinut în februarie 2010. Scopul nostru este realizarea unui sistem management al sitului, care, pe lângă conservarea biodiversităţii urmăreşte principiul dezvoltării durabile.


© Copyright: Vinca Minor, 2015. Design: Web design: laudo.ro