magyar  |   română  |   english

Posibilități de sponsorizare

Posibilități de sponsorizare


  Asociaţia Vinca Minor vă invită să deveniţi partenerii ei în realizarea proiectelor ecologice şi activităţile comunitare, care au ca scop îmbunătăţirea calităţii vieţii.
Conform legile în vigoare orice persoană fizică sau juridică din România sau străinătate are posibilitatea de sponsoriza activități fără scop lucrativ desfășurate de către o organizație nonprofit. Aici puteți citi legea privind sponsorizarea.(lg_32.pdf)

2% către Asociaţia Vinca Minor

  Persoanele fizice, conform legilor în vigoare, au posibilitatea să direcţioneze 2% din impozitul pe veniturile obţinute anul precedent către o organizaţie non profit.

  Acest lucru:
 • nu vă costă nimic
 • dacă nu direcţionaţi aceşti 2% către un ONG, suma respectivă rămâne bugetul Statului

  Cum puteţi direcţiona doi la sută din impozit către Asociatia Vinca Minor?

   Daca sunteţi salariat, descărcaţi formularul 230 (formularul230_.doc) cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual, apoi tipăriţi, completaţi şi semnaţi formularul.

   Dacă aveţi (şi) venituri din alte surse (profesii libere - medic, avocat, notar, expert contabil, arhitect, cedarea folosinţei bunurilor - chirii, drepturi de autor, etc.), aveţi obligaţia legală să depuneti la administraţia financiară o declaraţie privind veniturile dvs. Pe aceeaşi declaraţie puteţi indica şi direcţionarea a 2% din impozitul dvs. către noi. Pentru aceasta descărcaţi formularul 200 (formular200.doc) declaraţia specială privind veniturile realizate, apoi tipăriţi, completaţi şi semnaţi formularul. Daca sunteţi şi salariat, puteţi trimite şi formularul 230.

   Va rugăm să trimiteţi formularele completate şi semnate la administraţia financiară de care aparţineţi până la data de 15 mai 2010. Puteţi trimite formularele prin poştă, cu scrisoare recomandată, sau să le depuneţi personal la registratura administraţiei financiare. Sau puteţi să ni le trimiteţi nouă, dacă sunteţi din judeţul Covasna, şi le vom transmite noi către Administraţiile Financiare.

   Important!

   Nu este necesar să indicaţi suma direcţionată, această sumă va fi calculată automat de către organul fiscal. Formularele de mai sus sunt precompletate cu datele care indică direcţionarea către Asociaţia Vinca Minor a sumei de 2% din impozitul plătit de dvs. (le puteţi folosi dacă aveţi deja un formular completat).

   Denumire entitate nonprofit: Asociatia Vinca Minor
   Cod fiscal: 18190315
   Banca: Raiffeisen Bank
   Cont Iban:
  • RON: RO64 RZBR 0000 0600 0735 2229
  • EUR: RO16 RZBR 0000 0600 0782 1797

   Vă mulţumim pentru sprijin!

 formular200.doc   (475136 byte)
 formularul230_.doc   (43520 byte)
 lg_32.pdf   (237733 byte)
© Copyright: Vinca Minor, 2015. Design: Web design: laudo.ro