Prezentarea filmului „Aria naturală protejată Natura 2000 Oituz-Ojdula”

A avut loc prezentarea filmului „Aria naturală protejată Natura 2000 Oituz-Ojdula”, realizat de Rec-Cont film production, la solicitarea Asociației Vinca Minor și a Ocolului Silvic Privat Brețcu. Filmul a fost realizat ca parte a planului de management a ariei protejate Ojtoz-Ozsdola Natura 2000 (cod SMIS2014: 104845). Filmul se poate viziona pe următorul link: https://www.youtube.com/watch?v=XcQBOJu0GxM