Protecția mediului

Asociaţia Vinca Minor – Partener cu Ocolul Silvic Privat Brețcu

„Elaborarea Planului de management al sitului Natura 2000 Oituz-Ojdula”

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020.

Aria vizată: situl de interes comunitar (Natura 2000) ROSCI0130 Oituz-Ojdula, cu o  suprafaţă de 15.319 ha.

Durata: 26.10.2017 – 29.02.2020

Obiectivul general al proiectului este elaborarea planului de management al ariei protejate Oituz-Ojdula în vederea conservării speciilor şi habitatelor de interes comunitar.

Rezultatele proiectului:

 • 6 studii științifice privind evaluarea mediului abiotic şi biotic al sitului
 • 6 dezbateri publice privind elaborarea planului de management
 • 1 plan de management elaborat
 • 32 activități de educație ecologică organizate în școlile învecinate sitului
 • 8 activități de educaţie ecologică organizate pe teren în situl Oituz-Ojdula
 • 1 film documentar despre sit
 • 1 pagină de web funcţională a sitului
 • 3 întâlniri în cadrul campaniei de informare pentru diseminare  rezultatelor
 • 4 comunicate de presă
 • 2 conferințe de presă
 • 4 cursuri de instruire pentru 3 membri ai echipei de custode
 • 1 set de echipamente pentru Custodie

Asociaţia Vinca Minor – Custodele sitului Natura 2000 Ciomad-Balvanyos

1.Titlul proiectului: „Elaborarea planului de management al sitului Ciomad-Balvanyos şi conştientizarea factorilor interesaţi”

Proiect finanțat din Programul Operațional Sectorial Mediu Axa 4 al Ministerului Mediului, și cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională 

Aria vizată: Situl de interes comunitar ROSCI0037 Ciomad-Balvanyos

Durata: August 2010 și 30 aprilie 2016

Obiectivul general al proiectului este asigurarea unei protecţii adecvate al sitului Natura 2000 Ciomad-Balvanyos în scopul conservării habitatelor, speciilor de floră şi faună de importanţă comunitară.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

– elaborarea Planului de management al sitului Natura 2000 Ciomad-Balvanyos

– îmbunătăţirea gradului de informare şi de conştientizare a localnicilor precum şi a factorilor interesaţi

-dezvoltarea educaţiei ecologice a elevilor în localităţiile din jurul sitului şi în tot judeţul.

Rezultatele proiectului:

 • inventarierea speciilor de floră și faună, precum și a habitatelor întâlnite în sit
 • elaborarea planului de management
 • dezvoltarea educației ecologice în școlile din jurul sitului
 • video-proiecții în școlile din jurul sitului
 • crearea paginii de web a sitului (www.csomadbalvanyos.ro)
 • realizarea de planuri de lectură cu teme ecologice pentru școlile din jurul sitului
 • ședință informativă pentru diseminarea rezultatelor și experiențelor dobândite prin proiect
 • amplasare panouri informative în situl Ciomad-Balvanyos
 • activități de publicitate și informare

2.Titlul proiectului: „Managementul durabil al sitului Natura 2000 Ciomad-Balvanyos” Proiect finanțat din Programul Operațional Sectorial Mediu Axa 4 al Ministerului Mediului, și cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Aria vizată: situl de interes comunitar ROSCI0037 Ciomad-Balvanyos

Durata: 17 iunie 2013 – 30 aprilie 2016

Obiectivul general al proiectului este asigurarea unei protecţii adecvate al sitului Natura 2000 Ciomad-Balvanyos în scopul conservării habitatelor, speciilor de floră şi faună de importanţă comunitară.

Obiectivele specifice:

 • monitorizarea speciilor și habitatelor de interes comunitar
 • îmbunătăţirea gradului de informare şi de conştientizare a localnicilor precum şi a factorilor interesaţi, dezvoltarea educaţiei ecologice a elevilor din localităţiile din jurul sitului şi în judeţul Covasna

Rezultatele proiectului:

 • monitorizarea speciilor de floră și faună, precum și a habitatelor întâlnite în sit
 • amplasarea și mentenanța a 3 terminale soft touch screen în unitățile de cazare de pe teritoriul sitului (Băile Balvanyos)
 • conștientizare prin vizite tematice în sit, caravane, materiale elaborate (albume foto, mascota sitului, tricouri, insigne, pixuri); actualizarea panourilor informative de pe teritoriul sitului
 • realizarea a 5 filme scurte despre speciile și habitatele protejate
 • construirea unei punți suspendate în Tinovul Răbufnitoarea, în vederea protejării habitatului de turbărie cu vegetație forestieră, respectiv a speciilor protejate, dependente de acest tip de habitat
 • participarea membrilor asociației la cursuri de pregătire în teme legate de managementul ariilor protejate, managementul biodiversității, instruirea rangerilor, educație ecologică și curs de comunicare

3.Titlul proiectului: „Creșterea gradului de conştientizare a publicului privind rețeaua ecologică Natura 2000, prin exemplul custodiei sitului Ciomad-Balvanyos”

Proiectul este finanțat de Administrația Fondului pentru Mediu.

Aria vizată: situl de interes comunitar ROSCI0037 Ciomad-Balvanyos

Durata: între august 2011 și 31 ianuarie 2013

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă educaţia şi conştientizarea publicului despre protecţia mediului, importanţa conservării biodiversităţii, prin susţinerea ariilor naturale protejate.

Obiectivele specifice:

 • promovarea conştientizării publice despre reţeaua Natura 2000
 • informarea în sprijinul luării deciziilor locale
 •  dezvoltarea ecologică a elevilor şi studenţilor din judeţele Covasna şi Harghita

Rezultatele proiectului:

 • organizarea unei conferințe pe tema Natura 2000
 • realizarea unor spoturi publicitare și a unui film documentar
 • organizare de tabere de studii și campanii de informare și conștientizare
 • dezvoltarea educației ecologice în școlile din județele Covasna și Harghita
 • marcarea a 3 poteci tematice în sit
 • realizarea machetei sitului Ciomad-Balvanyos
 • publicitate și publicații