Természetvédelem- 2016

Csomád-Bálványos Natura 2000

Vinca Minor Egyesület – Csomád-Bálványos védett terület gondnok

1.Projekt címe: „A Csomád-Bálványos védett terület kezelési tervének elkészítése és az érdekelt felek környezettudatos magatartásának kialakítása”. A projektet a „Környezet” Ágazati Operatív Program, 2007-2013 finanszírozta.

Védett terület ROSCI0037 Csomád-Bálványos védett terület

Időszak 2010. augusztus – 2016. Április

A projekt általános célja a Csomád-Bálványos Natura 2000 terület megfelelő védelme, a közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek megőrzése.

Konkrét célkitűzések:

– a Csomád-Bálványos védett terület kezelési tervének elkészítése

– a helyi közösségek és érdekelt felek tudatosítása és informálása

– a védett terület közelében lévő településeken a gyerekek ökológiai nevelése

A projekt eredményei:

 • a védett állat- és növényfajok, valamint erdős élőhelyek állapotfelmérése
 • a kezelési terv elkészítése
 • ökológiai nevelés a védett terület közelében lévő iskolákban
 • a gondnokság weboldalának létrehozása (www.csomadbalvanyos.ro)
 • ökológiai témájú lecketervek elkészítése
 • informáló gyűlés az érdekelt felekkel a projekt eredményeinek bemutatása és a tapasztalatok megosztása végett
 • információs táblák elhelyezése a Csomád-Bálványos védett területen
 • információs és tájékoztatási tevékenységek

2.Projekt címe: „A Csomád-Bálványos Natura 2000 terület fenntartható kezelése”. A projektet a „Környezet” Ágazati Operatív Program, 2007-2013 finanszírozta.

Védett terület ROSCI0037 Csomád-Bálványos védett terület

Időszak 2013. június – 2016. Április

A projekt általános célja: a Csomád-Bálványos Natura 2000 terület megfelelő védelme, a közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek megőrzése.

Konkrét célkitűzések:

 • a Csomád-Bálványos terület kezelési tervének gyakorlatba ültetése
 •  a helyi közösségek és érdekelt felek tudatosítása és informálása
 •  a gondnokság kapacitásának növelése a természetvédelmi terület hatékony kezelése érdekében

A projekt eredményei:

 • a területen található védett élőhelyek, növény- és állatfajok, monitorozása
 • 3 érintőképernyős infópult elhelyezése Bálványosfürdő turisztikai egységeiben
 • tudatosítási tevékenységek szervezése: tematikus kirándulások és informáló karavánok torjai és sepsibükszádi gyerekeknek, ismeretterjesztő és promóciós anyagok (fotóalbum, kabalafigura,kitűzők, tollak)
 • a területen elhelyezett információs táblák tartalmának aktualizálása
 • 5 kisfilm elkészítése a terület védett fajairól és élőhelyeiről
 • a Buffogó-tőzeglápban egy 150 m hosszú palló megépítése a tőzeges élőhely és az értékes növényfajok védelmének biztosítására
 •  a gondnoksági csapat kurzusokon, felkészítőkön való részvétele (biodiverzitás, ökológiai nevelés, kommunikáció, természetvédelmi őr témakörökben)