Természetvédelem

Csomád-Bálványos Natura 2000

Vinca Minor Egyesület – Csomád-Bálványos védett terület gondnok

1.Projekt címe: „A Csomád-Bálványos védett terület kezelési tervének elkészítése és az érdekelt felek környezettudatos magatartásának kialakítása”. A projektet a „Környezet” Ágazati Operatív Program, 2007-2013 finanszírozta.

Védett terület ROSCI0037 Csomád-Bálványos védett terület

Időszak 2010. augusztus – 2016. Április

A projekt általános célja a Csomád-Bálványos Natura 2000 terület megfelelő védelme, a közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek megőrzése.

Konkrét célkitűzések:

– a Csomád-Bálványos védett terület kezelési tervének elkészítése

– a helyi közösségek és érdekelt felek tudatosítása és informálása

– a védett terület közelében lévő településeken a gyerekek ökológiai nevelése

A projekt eredményei:

 • a védett állat- és növényfajok, valamint erdős élőhelyek állapotfelmérése
 • a kezelési terv elkészítése
 • ökológiai nevelés a védett terület közelében lévő iskolákban
 • a gondnokság weboldalának létrehozása (www.csomadbalvanyos.ro)
 • ökológiai témájú lecketervek elkészítése
 • informáló gyűlés az érdekelt felekkel a projekt eredményeinek bemutatása és a tapasztalatok megosztása végett
 • információs táblák elhelyezése a Csomád-Bálványos védett területen
 • információs és tájékoztatási tevékenységek

2.Projekt címe: „A Csomád-Bálványos Natura 2000 terület fenntartható kezelése”. A projektet a „Környezet” Ágazati Operatív Program, 2007-2013 finanszírozta.

Védett terület ROSCI0037 Csomád-Bálványos védett terület

Időszak 2013. június – 2016. Április

A projekt általános célja: a Csomád-Bálványos Natura 2000 terület megfelelő védelme, a közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek megőrzése.

Konkrét célkitűzések:

 • a Csomád-Bálványos terület kezelési tervének gyakorlatba ültetése
 •  a helyi közösségek és érdekelt felek tudatosítása és informálása
 •  a gondnokság kapacitásának növelése a természetvédelmi terület hatékony kezelése érdekében

A projekt eredményei:

 • a területen található védett élőhelyek, növény- és állatfajok, monitorozása
 • 3 érintőképernyős infópult elhelyezése Bálványosfürdő turisztikai egységeiben
 • tudatosítási tevékenységek szervezése: tematikus kirándulások és informáló karavánok torjai és sepsibükszádi gyerekeknek, ismeretterjesztő és promóciós anyagok (fotóalbum, kabalafigura,kitűzők, tollak)
 • a területen elhelyezett információs táblák tartalmának aktualizálása
 • 5 kisfilm elkészítése a terület védett fajairól és élőhelyeiről
 • a Buffogó-tőzeglápban egy 150 m hosszú palló megépítése a tőzeges élőhely és az értékes növényfajok védelmének biztosítására
 •  a gondnoksági csapat kurzusokon, felkészítőkön való részvétele (biodiverzitás, ökológiai nevelés, kommunikáció, természetvédelmi őr témakörökben)

3.Projekt címe: „A lakosság környezettudatosságának növelése a Natura 2000 ökológiai hálózat tekintetében a Csomád-Bálványos védett terület példáján keresztül” A projektet a Környezetvédelmi Alap támogatta.

Védett terület ROSCI0037 Csomád-Bálványos védett terület

Időszak 2011. augusztus – 2013. Január

A projekt általános célja: A projekt célja a lakosság környezeti nevelése és tudatosítása, valamint figyelemfelhívás a környezet és a biodiverzitás megőrzésének fontosságára, a védett területek példáján keresztül.

Konkrét célkitűzések:

 • a lakosság informálása a Natura 2000 védett területek ökológiai hálózatáról
 • információ átadása a környezetvédelemmel kapcsolatos helyi jellegű döntéshozatalok segítésére
 • Kovászna és Hargita megyei diákok környezetbarát nevelése

A projekt eredményei:

 • a Natura 2000 hálózatról szóló konferencia megszervezése
 • reklámfilmek és dokumentumfilm megvalósítása
 • tanulmányi táborok és informáló karavánok szervezése
 • környezeti nevelés Kovászna és Hargita megyei iskolákban
 •  3 tanösvény kialakítása a Csomád-Bálványos védett területen
 • a Csomád-Bálványos védett terület háromdimenziós terepasztalának elkészítése
 • szórólapok, hírdetőanyagok

Ojtoz-Ozsdola Natura 2000

Vinca Minor Egyesület partnerségben a Berecki Magánerdészettel

Projekt címe: „Az Ojtoz-Ozsdola Natura 2000 védett terület kezelési tervének elkészítése ”. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap által a Nagy Insfrastruktúra Operatív Program 2014-2020 keretén belül társfinanszírozott projekt.

Védett terület: ROSCI0130 Ojtoz-Ozsdola közösségi jelentőségű (Natura 2000) természetvédelmi terület

Időszak 2017.10.26 – 2020.02.29

A projekt általános célja: az Ojtoz-Ozsdola Natura 2000 védett terület kezelési tervének elkészítése a közösségi érdekeltségű fajok és élőhelyek megőrzése érdekében.

A projekt eredményei:

 • 6 db, a környezet állapotát felmérő szaktanulmány
 • 6 fórum az érdekelt felekkel a kezelési terv elkészítését illetően
 • 1 kezelési terv kidolgozása
 • 32 környezeti nevelési tevékenység a terültet szomszédságában lévő iskolákban
 • 8 terepi környezeti nevelési tevékenység az Ojtoz-Ozsdola Natura 2000 védett területen
 • 1 dokumentumfilm a védett területről
 • 1 a védett terület működő weboldala
 • 3 tájékoztató gyűlés a pályázat eredményeinek népszerűsítése céljából
 • 4 sajtóközlemény
 • 2 sajtótájékoztató gyűlés
 • 4 képzés a gondnoksági csapat 3 tagjának
 • 1 terepi felszerelés csomag a védett terület gondnokának