Tudatosítás

“Környezeti nevelés kézdiszéki vidéki magyar gyerekek számára” , 2019

A 14 megszervezett program során 3 korosztálynak 4 féle tematikában – biológia, víz, levegő, talaj – tartottunk környezeti nevelési foglalkozásokat 3 kézdiszéki tanintézményben (Csernátonban, Kézdiszentléleken és Szentkatolnán). A 3 településen megszervezett foglalkozások során 308 gyereket vontunk be a tevékenységeinkbe.

„Tanulj és szórakozz a Büdös-hegy Napján”, 2010-2019

Az 5-8 osztályos tanulók számára rendezett vetélkedő célja a természet és környezetvédelem fontosságára és a Csomád-Bálványos védett értékeire való figyelemfelhívás, játékos tantárgyversenyek és különböző érdekes délutáni programok keretén belül, illetve a résztvevő gyerekek környezettudatosságának erősítése.

“Ökológiai nevelés sepsiszéki vidéki magyar gyerekek számára”, 2018

A Vinca Minor Egyesület 2018 őszén 14 programot szervezett sepsiszéki iskolák diákjainak. A program során 3 korosztálynak 4 féle tematikában – biológia, víz, levegő, talaj – három sepsiszéki tanintézményben tartottak környezeti nevelési foglalkozásokat . Összesen 311 gyereket vontak be a tevékenységekbe.

dav

„Környezeti nevelési programsorozat erdővidéki magyar gyerekek számára”, 2017

A projekt célja az óvodások és általános iskolások környezettudatosságának növelése vizuális és tapasztalati környezeti nevelési módszerekkel, amelyek által a gyerekek érdeklődését a természetvédelem irányába lehet terelni. A megvalósítási időszakban a erdővidéki óvodás, I-IV osztályos és V-VIII osztályos korosztály számára négy tematikában — biológia, víz, levegő, talaj —valósultak meg különböző foglalkozások. A projekt során 6 erdővidéki tanintézményben tartottunk mintegy 18 foglalkozást, amelyek során 483 gyereket vontunk be környezeti nevelési tevékenységbe.

„Környezeti nevelési programsorozat háromszéki magyar gyerekek számára”, 2017

A projekt célja az óvodások és általános iskolások környezettudatosságának növelése vizuális és tapasztalati környezet nevelési módszerekkel, amely által a gyerekek érdeklődését a természetvédelem irányába lehet terelni. A megvalósítási időszakban a háromszéki óvodás, I-IV osztályos és V-VIII osztályos korosztály számára négy tematikában — biológia, víz, levegő, talaj —valósultak meg különböző foglalkozások. A projekt során 4 tanintézményben mintegy 19 foglalkozást tartottunk, amelyek során 572 gyereket vontunk be környezeti nevelési tevékenységekbe.

„Szakmai gyakorlat a svájci luzerni Turisztikai Főiskola diákjai számára”, 2014-2017

Évente egy 10-15 diákból álló csapat vett részt szakmai gyakorlaton a Csomád-Bálványos védett területen és környékén. A Vinca Minor Egyesület és Turism School Luzern által szervezett esemény 4-5 napig tartott, amelynek során a diákok ellátogattak a védett területre és a terület közelében lévő településekre. Ezt követően a látottak és tapasztaltak alapján a csapat a turisztikai stratégia kidolgozásán segítkezik, javaslatokat téve a szolgáltatások minőségének javítására.

„Tematikus látogatások a Csomád-Bálványos védett területre háromszéki diákok és tanárok számára”, 2016

A projekt célja az iskolások érdeklődésének felkeltése, és a természetvédelem irányába való terelése olyan tevékenységek által, amelyek során a gyerekek közvetlenül kint a természetben tapasztalhatják meg mindazt, amiről az iskolában vagy környezeti nevelési tevékenységek során tanulhattak. A projekt további célkitűzése a vidéki iskolák felkarolása, vidéki gyerekek bevonása terepen tartott környezeti nevelési tevékenységekbe.

„Fás legelők és öreg fák védelme a Csomád-Bálványos Natura 2000 területen”, 2016

Célja, hogy felhívják a közösség figyelmét az öreg fák fontosságára és a helyi lakosokat érzelmileg is összekapcsolják a településen és annak közelében lévő öreg fákkal. Mindezt azért, hogy ezek eltűnését lassítsák, megakadályozzák.

„Környezeti nevelési programsorozat sepsiszentgyörgyi gyerekek számára”, 2016

A projekt célja az óvodások és általános iskolások nevelése olyan vizuális és tapasztalati környezeti nevelési módszerekkel, melyek által a gyerekek érdeklődését a természeti és kulturális örökségünk és azok védelme irányába lehet terelni.

„Környezeti nevelési programsorozat háromszéki magyar gyerekek számára”, 2016

A projekt célja az óvodások és általános iskolások nevelése olyan vizuális és tapasztalati környezeti nevelési módszerekkel, melyek által a gyerekek érdeklődését a természeti és kulturális örökségünk és azok védelme irányába lehet terelni.

„Natura 2000 képzés Kárpát-medencei egyetemisták részére” I-V. kiadás, 2012-2016

A képzés egyrészt lehetőséget biztosított egy igen hasznos tapasztalatcsere kivitelezésére, amely elősegíti a Natura 2000 rendszer működőképességét, illetve a tanár-diák közötti együttműködéseket, másrészt pedig hozzájárult az interregionális kapcsolatok kiépítéséhez és elmélyítéséhez.

„Légy a Csomád-Bálványos Natura 2000 terület Junior Rangere”, 2015

Az egyhetes tábor 2015. június 22-28. között zajlott Bálványosfürdőn. A 30 résztvevő diáknak lehetősége nyílt betekinteni a meteorológia, geológia, csillagászat rejtelmeibe és értékes információkkal gazdagodhatott a természetvédelemmel, biodiverzitással, tájékozódással és helytörténettel kapcsolatos kérdésekben.

„Tanulmányút a Csomád-Bálványos Natura 2000 terület tájértékeinek bemutatására Kárpát-medencei egyetemisták részére”, 2013-2014

A rendezvény általános célja, hogy hozzájáruljon a nem-formális tanulási lehetőségek bővítéséhez, biztosítsa a szabadidő hasznos eltöltését illetve elősegítse a fiatalok mobilitását a különböző tagállamok között. A háromnapos tanulmányút során az alábbi témakörök kerültek feldolgozásra:

  • Területrendezés (táj- és településvédelmi övezetek)
  • Tájépítészet (tájrendezés, ”szabad tér tervezés”)
  • Tájvédelem (tájjelleg megőrzése, tájdiverzitás megőrzése, egyedi tájértékek megőrzése, ökológiai folyosók megőrzése

„A táj és az épített környezet összhangjának vizsgálata a Csomád-Bálványos Natura 2000 természetvédelmi területen és környékén”, 2012

Erdélyi és magyarországi egyetemisták és fiatalok vettek rész egy háromnapos műhelymunkán, amelynek keretében a következő témákban dolgoztak:

  • tájvédelem
  • területrendezés
  • tájépítészet
  • erdei iskolák