Környezeti nevelési programsorozat kézdiszéki magyar gyerekek számára

A Vinca Minor Egyesület, a Csomád-Bálványos védett terület gondnoka, 2019. november 20-a és 22-e között egy környezeti nevelési oktatási programsorozatot bonyolított le kézdiszéki magyar óvodások és iskolások bevonásával. A projekt célja az óvodások és általános iskolások környezettudatosságának növelése vizuális és tapasztalati környezeti nevelési módszerekkel, amely által a gyerekek érdeklődését a természetvédelem irányába lehet terelni.

A megvalósítási időszakban a kézdiszéki óvodás, I-IV osztályos és V-VIII osztályos korosztály számára négy tematikában — biológia, víz, levegő, talaj — valósultak meg különböző foglalkozások, illetve a madarak ételmódjáról is szó esett. A foglalkozások részét interaktív, gondolkodtató, kompetenciákat fejlesztő és közösséget építő játékok, kreatív foglalkozások képezték, amelyeket szakértő segítségével jutattunk el kézdiszéki tanintézményekbe. A projekt során 3 kézdiszéki tanintézményben tartottunk mintegy 14 foglalkozást szakértő segítségével: Csernátonban a Végh Antal Általános Iskolában, Kézdiszentléleken az Apor István Általanos Iskolában és Szentkatolnán a Bálint Gábor Általános Iskolában, amelyek során 308 gyereket vontunk be környezeti nevelési tevékenységbe.

A megvalósított projekt hozadéka a gyerekek környezettudatos szemléletének kialakítása és fejlesztése.

A “Környezeti nevelési programsorozat kézdiszéki magyar gyerekek számára” című projekt anyagi támogatását a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. biztosította 250.000 HUF vissza nem térítendő támogatás formájában.