Lansarea proiectului „Implementarea unor măsuri de management conservativ în situl Ciomad-Balvanyos”

2019. december 12-én a Vinca Minor Egyesület támogatási szerződést írt alá az Európai Alapok Minisztériumával a Csomád-Bálványos védett terület megőrzését célzó előírások gyakorlatba ültetése (SMIS2014 kód: 119415) című projekt támogatására.

În data de 19.12.2019 a fost semnat contractul de finanţare al proiectului sus menţionat între Beneficiarul Asociaţia Vinca Minor şi Ministerul Fondurilor Europene.

Aria vizată de proiect este situl de interes comunitar (Natura 2000) ROSCI0037 Ciomad-Balvanyos, cu o suprafaţă de 5976.6 ha.

Beneficiar: Asociaţia Vinca Minor

Durata contractului: 01.11.2019 – 31.10.2021

Valoarea totală a proiectului: 2.318.123,15 lei, din care valoarea eligibilă este 2.294.223,15 lei.

Valoarea cofinanţării UE: 1.950.089,67 lei.

Scopul proiectului este creşterea gradului de protecţie si conservare a biodiversităţii în situl Natura 2000 Ciomad-Balvanyos, prin implementarea unor măsuri de management din Planul de management al sitului

Rezultate aşteptate:

1 gard protector de 350 m cu podeţ de 30 m în turbăria din Torjafürdő

23 panouri de avertizare amplasate în sit

1 soft pentru gestionarea bazei de date a administratorului ariei protejate

1 bază de date despre arbori bătrâni, arbori indigeni

1 studiu despre habitatele de turbării

1 studiu privind tendinţa speciilor invazive în sit

3 puncte de colectare închise a deşeurilor

6 rapoarte de monitorizare privind habitatele şi speciile de interes comunitar

1 traseu turistic amenajat cu panouri, indicatoare, bănci, scări, balustrade

3 locuri de odihnă amenajate cu mese, bănci, locuri pentru foc

24 activităţi de educaţie ecologică în şcolile din Bixad si Turia

6 activităţi de educaţie ecologica pe traseele tematice din sit

1 film documentar despre sit

2 forumuri organizate pentru consultarea localnicilor

1 pagina de web actualizată

4 comunicate de presă

2 conferinţe de presă

4 cursuri de instruire pentru administratorul ariei protejate

1 set de echipamente penru administratorul ariei protejate

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *