Conștientizare

 1. „Învață și distrează-te de Ziua Muntelui Puturosu” edițiile I-VIII, 2010-2019 Obiectivele proiectului:
 • organizarea programelor educaționale în domeniul protecției mediului și a naturii.
 • creşterea valorii şi importanţei Zilei Muntelui Puturosu în cadrul comunităţilor locale.
 1. ”Organizarea unei serii de programe de educație ecologică pentru elevi din regiunea Kézdiszék”, 2019

În cadrul proiectului au fost susținute 14 activități de educație ecologică în 4 domenii –biologie, apă, aer, sol – pentru 3 grupe de vârstă. Prin aceste programe au fost implicați 308 elevi din 3 instituţii de învăţământ rurale din regiunea Kézdiszék (Cernat, Sânzieni şi Cătălina).

 1. ”Organizarea unei serii de programe de educație ecologică pentru elevi din regiunea Sepsiszék”, 2018

În cadrul proiectului au fost susținute 14 activități de educație ecologică în 4 domenii –biologie, apă, aer, sol – pentru 3 grupe de vârstă. Prin aceste programe au fost implicați 311 elevi din 3 instituţii de învăţământ rurale din regiunea Sepsiszék (Ghidfalău, Arcuș și Micfalău).

Rezultatul proiectului a fost stârnirea interesului copiilor şi formarea unei atitudini responsabile față de mediul înconjurător.

 1. „Organizarea seriei de programe de educație ecologică pentru copii din Depresiunea Baraolt”, 2017

Scopul proiectului a fost sensibilizarea copiilor față de protecția mediului prin metode de educație ecologică vizuale și experimentale, prin care interesul copiilor poate fi orientat spre conservarea naturii.

În timpul perioadei de implementare s-au realizat ocupații în teme precum biologie, apă, aer și sol, pentru trei grupe de vârstă.

Ocupațiile au constat în jocuri interactive, de gândire, de societate, și pentru dezvoltarea competențelor, acestea fiind conduse de către un expert în instituțiile de învățământ. În cadrul proiectului, am desfășurat 18 sesiuni în 6 unități de învățământ, implicând 483 de copii în activități de educație ecologică.

 1. „Organizarea seriei de programe de educație ecologică pentru copii din regiunea Trei Scaune”, 2017

Scopul proiectului a fost sensibilizarea copiilor față de protecția mediului prin metode de educație ecologică vizuale și experimentale, prin care interesul copiilor poate fi îndreptat spre conservarea naturii.

În timpul perioadei de implementare s-au realizat ocupații în teme precum biologie, apă, aer și sol, pentru trei grupe de vârstă.

Ocupațiile au constat în jocuri interactive, de gândire, de societate, și pentru dezvoltarea competențelor, acestea fiind conduse de către

un expert în instituțiile de învățământ. În cadrul proiectului, am desfășurat aproximativ 19 sesiuni în 4 unități de învățământ, implicând 572 de copii în activități de educație ecologică.

 1. „Organizarea unor vizite tematice în aria protejată Ciomad-Balvanyos pentru elevi și profesori din regiunea Trei Scaune”, 2016

Scopul proiectului a fost stârnirea interesului copiilor asupra protecţiei biodiversităţii, cu ajutorul unor activităţi practice pe teren. Un alt obiectiv important a fost susţinerea şcolilor rurale şi implicarea copiilor din aceste zone ale judeţului Covasna în activităţi de educaţie ecologică.

 1. „Protecţia păşunilor cu arbori şi a arborilor bătrâni în situl Natura 2000 Ciomad-Balvanyos”, 2016

Scopul programului este atragerea atenţiei comunităţilor locale asupra importanţei protejării acestor arbori şi păşuni. Programul face parte în

proiectul Arbori remarcabili din România. Multe dintre activităţi vizează păşunea Döngő, situată în situl Natura 2000 Ciomad-Balvanyos.

 1. „Organizarea unei serii de programe de educație ecologică pentru copii din Sfântu Gheorghe”, 2016

Scopul proiectului a fost educarea preşcolarilor şi elevilor prin metode de educaţie ecologică vizuale şi experimental, cu ajutorul cărora interesul copiilor poate fi orientat către ocrotirea mediului biotic şi cultural al zonei.

 1. ”Organizarea unei serii de programe de educație ecologică pentru copii din regiunea Trei Scaune”, 2016

Scopul proiectului a fost educarea ecologică a copiilor prin metode vizuale şi experienţe practice, prin care interesul copiilor poate fi direcţionat spre conservarea patrimoniului natural şi cultural al regiunii.

 1.  „Fii Junior Ranger al sitului Ciomad-Balvanyos”, 2015

Tabăra a avut loc în perioada 22-28 iunie 2015 în Băile Balvanyoș. Participanții au avut posibilitatea de a parcurge în tainele biodiver-sității și a fenomenelor geologice unice din aria protejată, în tainele meteorologiei și astronomiei, în tehnici de orientare pe teren precum și în istoria localităților din jurul sitului.

 1.  „Practică profesională pentru studenții de la Școala de Turism din Luzern din Elveția”, 2014-2017

În cadrul acestui eveniment, în perioada 2014-2017 anual un grup de 10-15 studenţi elveţieni participă la o practică profesională în situl Ciomad-Balvanyos. Scopul evenimentului de 4-5 zile organizat de Turism School Luzern şi Asociaţia Vinca Minor este dezvoltarea strategiei de vizitare a zonei şi schimbul de experienţe între studenţi şi factori interesaţi din zona Balvanyos.

 1.  „Vizită de studiu privind prezentarea valorilor peisagistice ale sitului Natura 2000 Ciomad-Balvanyos”, 2013-2014

Studenți și tineri din Transilvania și Ungaria au participat la un workshop de trei zile în cadrul căruia au fost parcurse următoarele teme:

 • protecția pejsajului,
 • amenajare teren,
 • peisajul construit.
 1. Curs de formare Natura 2000 pentru studenții din Bazinul Carpatic” edițiile I-III. 2012-2016

În cadrul cursului s-a realizat un schimb de experiențe, care sprijină operabilitatea sistemului Natura 2000 și cooperarea între profesori și elevi. Totodată, cursul a contribuit la stabilirea și aprofundarea relațiilor inter-regionale.

 1. „Studiu despre concordanța peisajului și a mediului construit al sitului Natura 2000 Ciomad Balvanyos și ale localităților învecinate”, 2012

Studenți și tineri din Transilvania și Ungaria au participat la un workshop de trei zile, în cadrul căruia au fost parcurse următoarele teme:

• protecția pejsajului,

• amenajare teren,

• peisajul construit,

• programe de școală de pădure.